دوربین مدار بسته

دوربین مداربسته تحت شبکه برایتون مدل UVC62D83

دوربین مداربسته تحت شبکه برایتون مدل UVC62D83

1,235,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

دوربین مداربسته آنالوگ برایتون مدل UVC85B33

دوربین مداربسته آنالوگ برایتون مدل UVC85B33

699,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

دوربین مداربسته تحت شبکه برایتون مدل IPC74521E89-FMI

دوربین مداربسته تحت شبکه برایتون مدل IPC74521E89-FMI

2,860,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

دوربین مداربسته تحت شبکه برایتون مدل IPC74520D89-FMI

دوربین مداربسته تحت شبکه برایتون مدل IPC74520D89-FMI

1,950,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

دوربین مداربسته آنالوگ برایتون مدل UVC77B1A

دوربین مداربسته آنالوگ برایتون مدل UVC77B1A

895,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

دوربین مداربسته آنالوگ برایتون مدل UVC77D8A

دوربین مداربسته آنالوگ برایتون مدل UVC77D8A

895,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

دوربین مداربسته آنالوگ برایتون مدل UVC77B19B-N

دوربین مداربسته آنالوگ برایتون مدل UVC77B19B-N

870,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

دوربین مداربسته آنالوگ برایتون مدل UVC65E97

دوربین مداربسته آنالوگ برایتون مدل UVC65E97

1,725,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

دوربین مداربسته آنالوگ برایتون مدل UVC83C29

دوربین مداربسته آنالوگ برایتون مدل UVC83C29

1,725,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

دوربین مداربسته آنالوگ برایتون مدل UVC83B29

دوربین مداربسته آنالوگ برایتون مدل UVC83B29

1,360,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

دوربین مداربسته آنالوگ برایتون مدل UVC83D85

دوربین مداربسته آنالوگ برایتون مدل UVC83D85

990,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

دوربین مداربسته آنالوگ برایتون مدل UVC83B19B

دوربین مداربسته آنالوگ برایتون مدل UVC83B19B

990,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

دوربین مداربسته آنالوگ برایتون مدل UVC64D83

دوربین مداربسته آنالوگ برایتون مدل UVC64D83

1,250,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

دوربین مداربسته آنالوگ برایتون مدل UVC64C29-Z

دوربین مداربسته آنالوگ برایتون مدل UVC64C29-Z

2,150,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

دوربین مداربسته آنالوگ برایتون مدل UVC64B17

دوربین مداربسته آنالوگ برایتون مدل UVC64B17

1,250,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

دوربین مداربسته آنالوگ برایتون مدل UVC78D85

دوربین مداربسته آنالوگ برایتون مدل UVC78D85

660,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

دوربین مداربسته آنالوگ برایتون مدل UVC78C29

دوربین مداربسته آنالوگ برایتون مدل UVC78C29

1,360,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس کنز

آدرس : شعبه: ایران-تهران-تهران-خیابان ولیعصر - بالاتر از دستگردی - خیابات بابک بهرامی - پلاک 4 - طبقه 5

تلفن : 021-22384730

فکس : 021-22376827