سرور

سرور ایسوس مدل  RS520-E9-RS8 64G

سرور ایسوس مدل RS520-E9-RS8 64G

117,744,800 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سرور ایسوس مدل  RS520-E9-RS8 32G

سرور ایسوس مدل RS520-E9-RS8 32G

95,744,800 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سرور ایسوس مدل  RS520-E9-RS8 16G 2TB

سرور ایسوس مدل RS520-E9-RS8 16G 2TB

104,544,800 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سرور ایسوس مدل RS300-E10-RS4 64G

سرور ایسوس مدل RS300-E10-RS4 64G

83,070,800 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سرور ایسوس مدل  RS520-E9-RS8 16G

سرور ایسوس مدل RS520-E9-RS8 16G

90,544,800 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سرور ایسوس مدل  RS520-E9-RS8 Barebone

سرور ایسوس مدل RS520-E9-RS8 Barebone

75,044,800 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سرور ایسوس مدل  RS500-E9-RS4 64G

سرور ایسوس مدل RS500-E9-RS4 64G

108,575,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سرور ایسوس مدل  RS500-E9-RS4 32G

سرور ایسوس مدل RS500-E9-RS4 32G

86,575,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سرور ایسوس مدل  RS500-E9-RS4 16G 2TB

سرور ایسوس مدل RS500-E9-RS4 16G 2TB

95,375,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سرور ایسوس مدل RS500-E9-RS4 16G

سرور ایسوس مدل RS500-E9-RS4 16G

83,075,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سرور ایسوس مدل RS500-E9-RS4 Barebone

سرور ایسوس مدل RS500-E9-RS4 Barebone

65,875,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سرور ایسوس مدل RS300-E10-RًS4 32G

سرور ایسوس مدل RS300-E10-RًS4 32G

75,070,800 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سرور ایسوس مدل RS300-E10-RًS4 16G

سرور ایسوس مدل RS300-E10-RًS4 16G

70,870,800 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سرور ایسوس مدل RS300-E10-RًS4 8G

سرور ایسوس مدل RS300-E10-RًS4 8G

68,170,800 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سرور ایسوس مدل RS300-E10-RًS4 Barebone

سرور ایسوس مدل RS300-E10-RًS4 Barebone

42,370,800 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سرور ایسوس مدل TS300-E9-PS4 16G

سرور ایسوس مدل TS300-E9-PS4 16G

37,643,100 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سرور ایسوس مدل TS300-E9-PS4 8G

سرور ایسوس مدل TS300-E9-PS4 8G

35,243,100 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سرور ایسوس مدل TS300-E9-PS4

سرور ایسوس مدل TS300-E9-PS4

29,143,100 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس کنز

آدرس : شعبه: ایران-تهران-تهران-خیابان ولیعصر - بالاتر از دستگردی - خیابات بابک بهرامی - پلاک 4 - طبقه 5

تلفن : 021-22384730

فکس : 021-22376827