ضبط کننده ویدئو

ضبط کننده ویدیویی داهوا مدل DH-NVR4108HS-4KS2/L

ضبط کننده ویدیویی داهوا مدل DH-NVR4108HS-4KS2/L

3,610,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

ضبط کننده ویدیویی داهوا مدل DH-NVR5432-4KS2

ضبط کننده ویدیویی داهوا مدل DH-NVR5432-4KS2

16,707,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

ضبط کننده ویدیویی داهوا مدل DH-NVR608-32-4KS2

ضبط کننده ویدیویی داهوا مدل DH-NVR608-32-4KS2

26,500,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

ضبط کننده ویدیویی داهوا مدل DH-XVR1B04-I

ضبط کننده ویدیویی داهوا مدل DH-XVR1B04-I

1,790,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

ضبط کننده ویدیویی داهوا مدل DH-XVR1A08

ضبط کننده ویدیویی داهوا مدل DH-XVR1A08

1,970,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

ضبط کننده ویدیویی داهوا مدل DH-XVR1B08-I

ضبط کننده ویدیویی داهوا مدل DH-XVR1B08-I

2,205,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

ضبط کننده ویدیویی داهوا مدل DH-XVR4108HS

ضبط کننده ویدیویی داهوا مدل DH-XVR4108HS

3,080,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

ضبط کننده ویدیویی داهوا مدل DH-XVR4116HS-I

ضبط کننده ویدیویی داهوا مدل DH-XVR4116HS-I

4,420,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

ضبط کننده ویدیویی داهوا مدل DH-XVR5116H-I2

ضبط کننده ویدیویی داهوا مدل DH-XVR5116H-I2

6,600,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

ضبط کننده ویدیویی داهوا مدل DH-XVR5216AN-4KL-X

ضبط کننده ویدیویی داهوا مدل DH-XVR5216AN-4KL-X

11,050,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

ضبط کننده ویدیویی داهوا مدل DH-NVR4104HS-4KS2

ضبط کننده ویدیویی داهوا مدل DH-NVR4104HS-4KS2

3,170,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

ضبط کننده ویدیویی داهوا مدل DH-NVR5232-4KS2

ضبط کننده ویدیویی داهوا مدل DH-NVR5232-4KS2

11,650,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

ضبط کننده ویدیویی داهوا مدل DH-NVR4232-4KS2

ضبط کننده ویدیویی داهوا مدل DH-NVR4232-4KS2

6,890,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

ضبط کننده ویدیویی داهوا مدل DH-NVR4216-4KS2/L

ضبط کننده ویدیویی داهوا مدل DH-NVR4216-4KS2/L

5,932,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

ضبط کننده ویدیویی داهوا مدل DH-XVR5116HS-12

ضبط کننده ویدیویی داهوا مدل DH-XVR5116HS-12

0 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

ضبط کننده ویدیویی داهوا مدل DH-XVR5116H-X

ضبط کننده ویدیویی داهوا مدل DH-XVR5116H-X

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن مدل DS-7608NI-Q2/8P

ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن مدل DS-7608NI-Q2/8P

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

ضبط کننده ویدیویی داهوا مدل DH-XVR4108HS-X1

ضبط کننده ویدیویی داهوا مدل DH-XVR4108HS-X1

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن مدل DS-7608NI-K1

ضبط کننده ویدیویی هایک ویژن مدل DS-7608NI-K1

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

ضبط کننده ویدیویی داهوا مدل DH-XVR5108HS-4KL-X

ضبط کننده ویدیویی داهوا مدل DH-XVR5108HS-4KL-X

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس کنز

آدرس : شعبه: ایران-تهران-تهران-خیابان ولیعصر - بالاتر از دستگردی - خیابات بابک بهرامی - پلاک 4 - طبقه 5

تلفن : 021-22384730

فکس : 021-22376827