پرده پروژکتور

پرده نمایش پایه دار مدل CST200

پرده نمایش پایه دار مدل CST200

3,125,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

پرده نمایش پایه دار مدل CST150

پرده نمایش پایه دار مدل CST150

2,145,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

فریم سینمایی دکوراتیو CF180W

فریم سینمایی دکوراتیو CF180W

5,777,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

پرده نمایش مشکی برقی مدل CSB400A

پرده نمایش مشکی برقی مدل CSB400A

25,350,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

پرده نمایش مشکی برقی مدل CSB300M

پرده نمایش مشکی برقی مدل CSB300M

5,750,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

پرده نمایش مشکی دستی مدل CSB250M

پرده نمایش مشکی دستی مدل CSB250M

4,470,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

پرده نمایش مشکی دستی مدل CSB200M

پرده نمایش مشکی دستی مدل CSB200M

3,440,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

پرده نمایش مشکی دستی مدل CSB180M

پرده نمایش مشکی دستی مدل CSB180M

2,840,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

پرده نمایش مشکی دستی مدل CSB150M

پرده نمایش مشکی دستی مدل CSB150M

2,535,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

پرده نمایش برقی مدل CS300A

پرده نمایش برقی مدل CS300A

5,570,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

پرده نمایش برقی مدل CS250A

پرده نمایش برقی مدل CS250A

4,900,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

پرده نمایش برقی مدل CS200A

پرده نمایش برقی مدل CS200A

3,300,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

پرده نمایش برقی مدل CS180A

پرده نمایش برقی مدل CS180A

2,690,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

پرده نمایش برقی مدل CS150A

پرده نمایش برقی مدل CS150A

2,288,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

پرده نمایش برقی مدل CS600A

پرده نمایش برقی مدل CS600A

8,750,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

پرده نمایش واید برقی مدل CW300A

پرده نمایش واید برقی مدل CW300A

5,840,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

پرده نمایش واید برقی مدلCW240A

پرده نمایش واید برقی مدلCW240A

4,724,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

پرده نمایش وایدبرقی مدلCW200A

پرده نمایش وایدبرقی مدلCW200A

3,744,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

پرده نمایش واید برقی مدل CW180A

پرده نمایش واید برقی مدل CW180A

3,053,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

پرده نمایش پایه دار مدل CST250

پرده نمایش پایه دار مدل CST250

4,290,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس کنز

آدرس : شعبه: ایران-تهران-تهران-خیابان ولیعصر - بالاتر از دستگردی - خیابات بابک بهرامی - پلاک 4 - طبقه 5

تلفن : 021-22384730

فکس : 021-22376827